Hadicové zariadenia


obrázok tovaru

Typ: NOHA 1
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Stabilný hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou NOHA - určený pre montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 1 je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou sa dodáva s objímkou na montáž na stenu, ktorá výrazne uľahčuje inštalačné práce. Model NOHA 1 je vhodný na použitie v továrňach, skladoch a vo výstavných miestnostiach.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 1A
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Stabilný hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou NOHA s automatickým ventilom - určený pre montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 1A je vybavený automatickým uzatváracím ventilom. Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou na montáž na stenu sa dodáva s objímkou, ktorá výrazne uľahčuje inštalačné práce. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model NOHA 1A je vhodný na použitie v továrňach, skladoch a vo výstavných miestnostiach.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 1SW
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak na výkyvnom ramene NOHA - určený pre montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 1SW je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na výkyvné rameno a otáča sa o 180°, takže hadicu možno odvíjať vo všetkých smeroch. Hadicový navijak sa dodáva s objímkou na montáž na stenu, ktorá výrazne uľahčuje inštalačné práce. Model NOHA 1SW je vhodný na použitie v továrňach, skladoch a vo výstavných miestnostiach.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 1SWA
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak na výkyvnom ramene NOHA s automatickým ventilom - určený pre montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 1SWA je namontovaný na výkyvné rameno a otáča sa o 180°, takže hadicu možno odvíjať vo všetkých smeroch. Hadicový navijak sa dodáva s objímkou na montáž na stenu, ktorá výrazne uľahčuje inštalačné práce. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model NOHA 1SWA je vhodný na použitie v továrňach, skladoch a vo výstavných miestnostiach.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 2SW
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak na výkyvnom ramene NOHA - na montáž do výklenku

Popis:

Model NOHA 2SW je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na výkyvné rameno a otáča sa o 180°, takže hadicu možno odvíjať vo všetkých smeroch. Hadicový navijak sa dodáva s objímkou, určenou na montáž na stenu, na upevnenie na stranu výklenku, ktorá výrazne uľahčuje inštalačné práce. Model NOHA 2SW je vhodný na použitie v továrňach, skladoch a vo výstavných miestnostiach.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 2SWA
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak na výkyvnom ramene NOHA s automatickým ventilom - na montáž do výklenku

Popis:

Model NOHA 2SWA je namontovaný na výkyvné rameno a otáča sa o 180°, takže hadicu možno odvíjať vo všetkých smeroch. Hadicový navijak sa dodáva s objímkou na montáž na stenu na upevnenie na stranu výklenku, ktorá výrazne uľahčuje inštalačné práce. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model NOHA 2SW je vhodný na použitie v továrňach, skladoch, a vo výstavných miestnostiach.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 3 je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na výkyvné dvere, ktoré sa otvárajú o 180°. Počas inštalovania možno navijak ľahko vybrať zo skrinky, takže skrinku môže nainštalovať jeden technik. Model NOHA 3 určený do výklenku sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele. Model NOHA 3 je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách, hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3A
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA s automatickým ventilom - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 3A je hadicový navijak so skriňou NOHA s automatickým ventilom - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu Model NOHA 3A je vybavený hadicovým navijakom, namontovaným na výkyvné dvere, ktoré sa otvárajú o 180°. Počas inštalovania možno navijak ľahko vybrať zo skrinky, takže skrinku môže nainštalovať jeden technik. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model NOHA 3A určený do výklenku sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele. Model NOHA 3A je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách, hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3SW
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak na výkyvnom ramene so skriňou NOHA - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 3SW je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na výkyvné rameno a otáča sa o 180°, takže hadicu možno odvíjať vo všetkých smeroch. Hadicový navijak možno počas inštalácie ľahko vybrať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Model NOHA 3SW na montáž do výklenku sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele. Alternatívu so sklom možno upraviť striekanou, leštenou nehrdzavejúcou oceľou alebo sklom alebo detailmi z leštenej nehrdzavejúcej ocele. Model NOHA 3SW je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách, hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3SWA
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak na výkyvnom ramene so skriňou NOHA s automatickým ventilom - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 3SWA je vybavený s hadicovým navijakom namontovaným na výkyvné rameno otáčavé o 180°, takže hadicu možno odvíjať vo všetkých smeroch. Navijak možno počas inštalácie ľahko vybrať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model NOHA 3SWA na montáž do výklenku sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele. Alternatívu so sklom možno upraviť striekanou, leštenou nehrdzavejúcou oceľou alebo sklom alebo detailmi z leštenej nehrdzavejúcej ocele. Model NOHA 3SWA je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách , hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 31
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA s priehradkou na výbavu - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 31 je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na výkyvné dvere a otáča sa o 180°. Hadicový navijak možno počas inštalácie ľahko vytiahnuť zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka sa dodáva s osobitnou priehradkou na umiestnenie hasiaceho prístroja, alebo iného požiarnotechnického zariadenia. Model NOHA 31 na montáž do výklenku sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele. Model NOHA 31 je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách, hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 31A
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA s automatickým ventilom a priehradkou na výbavu - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 31A je vybavený hadicovým navijakom montovaným na výkyvné dvere, otočné o 180°. Hadicový navijak možno počas inštalácie ľahko vybrať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka sa dodáva s osobitnou priehradkou na umiestnenie hasiaceho prístroja alebo iného požiarnotechnického zariadenia. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model NOHA 31A na montáž do výklenku sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele. Model NOHA 31A je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách , hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 43
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA - nahrádzajúca nástenný hydrant s plochou požiarnou hadicou

Popis:

Model 43 NOHA je vybavený hadicovým navijakom bez uzatváracieho ventilu. Navijak je namontovaný na výkyvných dvierkach, ktoré sa otvárajú o 180° a počas inštalácie ju ľahko možno vybrať zo skrinky. To výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka sa dodáva bez zadnej steny, čo umožňuje navijaku primontovanej na dvierka, aby sa vychýlil do výklenku a aby bola zásobovacia hadica pripojená k existujúcemu ventilu vo výklenku. Alternatívne možno namiesto starého ventilu nainštalovať nový ventil (ktorý nie je dodávaný). Model 43 NOHA je vhodný na použitie v obchodoch, administratívnych budovách, hoteloch, školách, škôlkach, športových centrách, kinách, obecných budovách a iných verejných budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 5BR
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Voľne stojací hadicový navijak so skriňou NOHA - na montáž na podlahu

Popis:

Model 5BR NOHA je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak je namontovaný na výkyvných dvierkach, ktoré sa otvárajú o 180°. Navijak možno počas inštalácie ľahko vybrať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka je primontovaná k robustnému rámu, ktorý umožňuje montáž na podlahu. Prívodné potrubia na zásobovanie vodou sú ukryté v ráme. Model 5BR NOHA je určený na použitie v miestach, kde je nemožné alebo nežiadúce namontovať skrinku na stenu. Je ideálny na umiestnenie vo vstupných halách, pred sklenenými panelmi, pri stĺpoch a v starých budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 5BRA
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Voľne stojací hadicový navijak so skriňou NOHA - na montáž na podlahu

Popis:

Model 5BR NOHA je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak je namontovaný na výkyvných dvierkach, ktoré sa otvárajú o 180°. Navijak možno počas inštalácie ľahko vybrať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka je primontovaná k robustnému rámu, ktorý umožňuje montáž na podlahu. Prívodné potrubia na zásobovanie vodou sú ukryté v ráme. Model 5BR NOHA je určený na použitie v miestach, kde je nemožné alebo nežiadúce namontovať skrinku na stenu. Je ideálny na umiestnenie vo vstupných halách, pred sklenenými panelmi, pri stĺpoch a v starých budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 5BRA
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Voľne stojací hadicový navijak so skriňou NOHA s automatickým ventilom - na montáž na podlahu

Popis:

Model 5BRA NOHA je vybavený hadicovým navijakom namontovaným na výkyvných dvierkach, ktoré sa otvárajú o 180°. Navijak počas inštalácie možno ľahko vybrať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka je primontovaná k robustnému rámu, ktorý umožňuje montáž na podlahu. Prívodné potrubia na zásobovanie vodou sú ukryté v ráme. Automatický uzatvárací ventil sa po jednom otočení navijaka úplne otvorí, aby sa zabezpečila okamžitá dodávka vody. Model 5BRA NOHA je určený na použitie v miestach, kde je nemožné alebo nežiadúce namontovať skrinku na stenu. Je ideálny na umiestnenie vo vstupných halách, pred sklenenými panelmi, pri stĺpoch a v starých budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 5D
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Voľne stojací hadicový navijak NOHA - na montáž na podlahu

Popis:

Model 5D NOHA je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak je pripevnený na podstavec umožňujúci montáž na podlahu. Prívodné potrubia k navijaku na zásobovanie vodou sú ukryté v podstavci. Model 5D NOHA je určený na použitie v miestach, kde je nemožné alebo nežiadúce namontovať skrinku na stenu. Je ideálny na umiestnenie vo vstupných halách, pred sklenenými panelmi, pri stĺpoch a v starých budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 5DA
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Voľne stojací hadicový navijak NOHA - na montáž na podlahu

Popis:

Model 5D NOHA je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak je pripevnený na podstavec umožňujúci montáž na podlahu. Prívodné potrubia k navijaku na zásobovanie vodou sú ukryté v podstavci. Model 5D NOHA je určený na použitie v miestach, kde je nemožné alebo nežiadúce namontovať skrinku na stenu. Je ideálny na umiestnenie vo vstupných halách, pred sklenenými panelmi, pri stĺpoch a v starých budovách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 32
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA s izoláciou a vyhrievaním - montáž do výklenku alebo montáž na stenu v nevykurovaných miestnostiach

Popis:

Model NOHA 32 je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na otáčavé rameno a otáča sa o 180°. Navijak možno počas inštalácie ľahko vyťahovať zo skrinky, čo výrazne uľahčuje inštalačné práce. Skrinka je vybavená izoláciou a termostaticky regulovaným vyhrievacím prvkom o výkone 200 W a až do teplôt -35°C (pri bezvetrí) zabráni zamrznutiu vody. Model NOHA 32 je ideálny na použitie v nevykurovaných miestnostiach kde je teplota nižšia ako bod mrazu. Model NOHA 32 nie je vhodný na inštalovanie vo vonkajšom alebo korozívnom prostredí. Uvedomte si, že garáže sú považované za korozívne prostredie, pretože výfukové plyny a vlhkosť sa vo vzájomnej kombinácii stávajú agresívnymi.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 36
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA s izoláciou a vyhrievaním - na montáž na stenu vo vonkajšom alebo korozívnom prostredí

Popis:

Model NOHA 36 je vybavený manuálnym uzatváracím ventilom. Hadicový navijak sa montuje na otáčavé rameno a otáča sa o 180°. Skrinka, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, je vybavená izoláciou a vyhrievacím termostaticky regulovaným prvkom o výkone 200 W a až do teplôt -35°C (pri bezvetrí) zabráni zamrznutiu vody. NOHA Model 36 je ideálny na použitie vo vonkajšom alebo korozívnom prostredí, napríklad v prístavoch, v kempoch alebo v parkovacích priestoroch.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3 Jr
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak so skriňou NOHA - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 3 Jr je vybavený hadicovým navijakom s hadicou 13 mm a manuálnym uzatváracím ventilom. hadicový navijak sa montuje na výkyvné dvere, ktoré sa otvárajú o 180°. Model NOHA 3 Jr je určený na použitie v miestach s obmedzenou dodávkou vody.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3/DR
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Skrinka NOHA na uloženie uzatváracieho ventilu suchovodu - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model 3/DR NOHA je skrinka slúži na uloženie uzatváracieho ventilu na ktorý sa pripája požiarna hadica.

obrázok tovaru

Typ: NOHA 3/EXT
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Skrinka na hasiaci prístroj NOHA - na montáž do výklenku alebo montáž na stenu

Popis:

Model NOHA 3/EXT je skrinka na uchovávanie hasiaceho prístroja alebo iného požiarnotechnického zariadenia. Návrh a rozmery zodpovedajú ostatným modelom NOHA. Model NOHA 3/EXT sa tiež dodáva s možnosťou povrchovej úpravy dvierok z brúsenej alebo leštenej nehrdzavejúcej ocele alebo skla. Alternatívu so sklom možno upraviť detailmi zo striekanej, brúsenej alebo z leštenej nehrdzavejúcej ocele.

obrázok tovaru

Typ: NOHA S50L
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak NOHA na podvozku - ľahko posúvateľný

Popis:

Model NOHA S50L je hadicový navijak na podvozku s kompaktnými gumovými kolesami. Navijak sa môže nachádzať pri zdroji vody pričom požadovaná dĺžka hadice sa odvíja z podvozku. Hadicový navijak je vybavený ručnou kľukou, ktorá uľahčuje prevíjanie hadice. Model NOHA S50L je určený na hasenie požiarov ako aj bežné umývanie a údržbu v priemyselných podnikoch, veľkých administratívnych budovách, parkoch alebo na športových ihriskách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA S50
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak NOHA na podvozku - ľahko posúvateľný

Popis:

Model NOHA S50 je hadicový navijak na robustnom podvozku s veľkými kompaktnými gumovými kolesami. Tento podvozok je osobitne vhodný na použitie na drsných povrchoch. Hadicový navijak je možné umiestniť pri výtoku vody a požadovaná dĺžka hadice sa odvíja z podvozku. Hadicový navijak je vybavený ručnou kľukou, ktorá uľahčuje prevíjanie hadice. Model NOHA S50 je určený na hasenie požiarov ako aj bežné umývanie a údržbu v priemyselných podnikoch, veľkých administratívnych budovách, parkoch alebo na športových ihriskách.

obrázok tovaru

Typ: NOHA S55 Duo
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak NOHA na podvozku s predlžovacou hadicou - ľahko posúvateľný a praktický

Popis:

Model NOHA S55 Duo je hadicový navijak na robustnom podvozku s veľkými kompaktnými gumovými kolesami, osobitne vhodný na použitie na drsných povrchoch. Podvozok má osobitný hadicový navijak na navinutie 10 alebo 15 metrov predlžovacej hadice. Po pripojení k výtoku vody, možno posúvaním podvozku vysunúť hlavnú hadicu. Predlžovacia hadica sa používa tým istým spôsobom ako hadica zo stabilného hadicového navijaka, ale bez potreby opakovaného odvíjania hlavnej hadice. Model NOHA S55 Duo je určený na hasenie požiarov, ako aj bežné umývanie a údržbu v priemyselných podnikoch, veľkých administratívnych budovách, parkoch alebo na športových ihriskách. Ak chcete ako médium používať morskú vodu, alebo ak má byť model používaný v korozívnom prostredí, pozrite produkty NOHA offshore.

obrázok tovaru

Typ: NOHA S61
Značka: Hadicové zariadenia

Špecifikácia:
Hadicový navijak NOHA - pre dlhé hadice

Popis:

Model S61 NOHA je hadicový navijak pre náročné používanie, pričom médiom je čistá voda. Navijak možno namontovať na podlahu alebo na stenu. Ak sa má hadicový navijak namontovať na stenu, treba ju objednať s ramenom (extra výbava). Na navijak možno navinúť hadicu s priemerom 19 mm až do dĺžky 100 m a hadicu s priemerom 25 mm dĺžky 70 m. Dodáva sa tiež s hadicami priemeru 32 alebo 38 mm. Model S61 NOHA je určený na hasenie požiarov, ako aj na bežné umývanie a údržbu v továrňach a veľkých administratívnych budovách.