Vodné hasiace prístroje

Hasiace prístroje → Vodné hasiace prístroje

obrázok tovaru

Typ: W 9 PMDSe-3 N
Značka: FLN Neuruppin

Špecifikácia:

Množstvo: 9 l
Teplotný funkčný rozsah: - 20°C až + 60°C
Použitie: pož. trieda A a zariadenia pod el. napätím do 1 kV z minimálnej vzdialenosti 3m
Hasiaca účinnosť: 13 A
Výtlačný prostriedok: dusík

obrázok tovaru

Typ: W 6 PMDS
Značka: FLN Neuruppin

Špecifikácia:

Hasiaca látka: Voda + Neufrol
Množstvo: 6 l
Teplotný funkčný rozsah: - 20 °C až + 60 °C
Použitie: pož. trieda A a zariadenia pod el. napätím do 1 kV z minimálnej vzdialenosti 3m
Hasiaca účinnosť: 8 A
Výtlačný prostriedok: dusík

obrázok tovaru

Typ: W 9 PMDS
Značka: FLN Neuruppin

Špecifikácia:

Hasiaca látka: Voda + Neufrol
Množstvo: 9 l
Teplotný funkčný rozsah: - 20 °C až + 60 °C
Použitie: pož. trieda A a zariadenia pod el. napätím do 1 kV z minimálnej vzdialenosti 3m
Hasiaca účinnosť: 13 A
Výtlačný prostriedok: dusík

obrázok tovaru

Typ: 9 V KT 09.59/EN3
Značka: Kovoslužba a.s. Praha

Špecifikácia:

Hasiaca látka: Voda + potaš
Množstvo: 9 l
Teplotný funkčný rozsah: -20 °C až + 60 °C
Použitie: pož. trieda A, nesmie sa používať k haseniu el. zariadení !!!
Hasiaca účinnosť: 13 A
Výtlačný prostriedok: dusík