Profil

Zaoberáme sa komplexným servisom bezpečnostno technickej služby a protipožiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.

Máme k dispozícií široký sortiment žiadaných požiarnotechnických zariadení, bezpečnostného značenia. Náš sortiment neustále rozširujeme.

Máme k dispozícii servisné vozidlo vybavené potrebným náradím, náhradnými dielmi na operatívne vykonávanie požiarneho servisu, čo nám umožnuje väčšinu prác vykonávať priamo v objektoch našich mandantov.

Máme k dispozícií pracovníkov s odbornou spôsobilostou na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov a na vykonávanie činnosti technika,požiarnej ochrany a odborného pracovníka bezpečnosti práce.

Samotný fakt, že sme na tomto trhu už od roku 1994, svedčí o našich kvalitách.

Odbornosť a kvalita zamestnancov je naša najväčšia devíza.